Sloop Operaweg 1 t/m 63 en Fideliohof 34 t/m 65; start bouw Dirigent en Orkest

Geplaatst op 15-08-2017 om 00:00

De sloop van de flats aan de Operaweg en Fideliohof is afgerond. Bij het verwijderen van de bestaande waterleiding door aanneembedrijf Hak, in opdracht van het waterleidingbedrijf Vitens, is er een hoofdwaterleiding geraakt. Hierdoor bleek dat ook de rest van de oude hoofdleiding bij Operaweg 65 t/m 75 moest worden vervangen. Dit heeft helaas tot veel overlast geleid. Na de zomer worden de nutsaansluitingen voor het project Figaro afgestemd met de werkzaamheden van de gemeente aan het openbare gebied.

Voor vragen over de werkzaamheden van de nutspartijen kunt u contact opnemen de firma A. Hak vestiging Baarn:
T : 035-6954033
E : projectenmidden@a-hak.nl  
Jaap de Mik is uw contactpersoon.

Inmiddels is de bouw gestart van de nieuwbouw aan de Hogeweg en het Parsifalpad. Voor de vakantie zijn er damwanden geslagen. Na het aanbrengen van de stalen damwanden wordt de toekomstige parkeergarage ontgraven. Deze werkzaamheden starten na 11 augustus.  

Na deze ontgraving worden de funderingspalen aangebracht. De heiwerkzaamheden zijn iets vertraagd en  worden half september opgestart en duren ongeveer 4 weken. Dit heien levert geluidsoverlast op.

De trillingen die hierbij eventueel zouden kunnen ontstaan, worden gemonitord. Als blijkt dat de trillingmeters in de omgevingen te hoge waarden aangeven, wordt het heien zodanig aangepast dat de waarden binnen de normen blijven. Mocht u desondanks niet gerust zijn, kunt u contact opnemen met de hoofduitvoerder van aannemingsbedrijf Van Wijnen, Peter Hasselaar.

Voor vragen over de bouw of meldingen over de bouwplaats van De Dirigent en Het Orkest aan de Operaweg # Parsifalpad kunt u terecht bij aannemer Van Wijnen Harderwijk, via:
T :0341-553644
E : harderwijk@vanwijnen.nl
Uw contactpersoon is Peter HasselaarDe Dirigent exterieur voorkant