Parkeren Flats Fideliohof, Florestanhof en Leonorehof

In onze laatste nieuwsbrief informeerden we u dat in verband met de voorbereiding op de sloop en asbestinventarisatie in de week van 4 t/m 8 september hekken en camerabewaking geplaatst worden rondom de flats van de Fideliohof, Florestanhof en Leonorehof (zie bijgevoegd kaartje).

De hekken hebben de volgende functies:

1)         Anti-kraak

2)         Anti-vandalisme en brandstichting

3)         Veiligheid bij asbestonderzoek

4)         Veiligheid bij sloop flats 

Ook meldden we dat hiermee de parkeerplaatsen aan de Florestanhof komen te vervallen. Echter, na overleg met bezorgde huurders hebben we besloten om deze parkeerplaatsen zo lang als mogelijk is open te houden.

Kaartje parkeerplaatsen