Een nieuwe stadswijk in wording!

Een goed beeld van de bouwplaats richting Hogekwartier... Een nieuwe stadswijk in wording!

Bouwplaats Veld 2